PRESENTACIÓ

L’Agro Alta Segarra és una proposta firal que neix a Calaf amb la voluntat de reivindicar el caràcter agrícola del municipi i de la comarca de la qual n’és capital. Alhora, aquesta fira, organitzada per l’Ajuntament de Calaf amb la col·laboració i par­ticipació d’empreses com Gidar, Solà-Parés, Solà, Bascompte entre altres, s’emmarca en la voluntat del consistori calafí de potenciar el sector primari del territori. Cal tenir en comp­te que l’Alta Segarra és una comarca agrícola, no només en el passat i el present, sinó també en el futur. 

Aquest és un esdeveniment professional i dinà­mic, amb exhibicions tècniques de maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la pagesia i una jornada de ponències per a professionals. Una de les principals diferències amb altres fires agrícoles de Catalunya i el que la fa única, és el protagonisme de les màquines en moviment i treballant. Com s’ha pogut constatar en les diferents edicions, l’espai de demostracions és un magnífic aparador de les millors i més noves propostes de la maquinària agrícola. Per això, l’Agro Alta Segarra s’ha convertit en la primera mostra de maquinària agrícola multi­marca i dinàmica de Catalunya.

Aquesta quarta edició, que es celebrarà el 6 i 7 de setembre de 2019.

 

AGRO ALTA SEGARRA 2019