INSCRIPCIONS

Us convidem a participar a aquest és un esdeveniment professional i dinà­mic, amb exhibicions tècniques de maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la pagesia i una jornada de ponències amb les jornades tècniques de conreu extensiu d’hivern.

1. L’Ajuntament de Calaf instal·larà carpes de 3×3 metres i una taula de 2 metres per a cada expositor
2. Les carpes aniran retolades amb el nom de la vostra empresa (és important que en el moment de la inscripció indiqueu el nom correcte amb el que voleu que retolem la carpa)
3. Les carpes portaran il·luminació i instal·lació elèctrica
4. Es farà promoció i publicitat en diversos mitjans escrits, audiovisuals i internet
5. La taxa de participació és de 100 euros per carpa (espais de 3x3m).


FORMULARIESPAI EXPOSITOR

Declaro la voluntat de participar en l’edició de l’AGRO ALTA SEGARRA 2018 conec i accepto les condicions de participació i ho faig en les opcions a dalt indicades

AGRO ALTA SEGARRA 2018