PRESENTACIÓ

L’Agro Alta Segarra és una proposta firal que neix a Calaf amb la voluntat de reivindicar el caràcter agrícola del municipi i de la comarca de la qual n’és capital. Alhora, aquesta fira, organitzada per l’Ajuntament de Calaf amb la col·laboració i par­ticipació d’empreses com Gidar, Sola-Parés, Hccer­culano, Solà, Case, entre moltes altres, s’emmarca en la voluntat del consistori calafí de potenciar el sector primari del territori. Cal tenir en comp­te que l’Alta Segarra és una comarca agrícola, no només en el passat i el present, sinó també en el futur. El 2017, en aquesta la segona edició la mos­tra es va convertir en internacional comptat amb la participació d’HERCULANO, S.A, empresa de ma­quinària agrícola d’origen portuguès.

Aquest és un esdeveniment professional i dinà­mic, amb exhibicions tècniques de maquinària, un ampli espai dedicat a productes i serveis per a la pagesia i una jornada de ponències amb les jornades tècniques de conreu extensiu d’hivern. Una de les principals diferències amb altres fires agrícoles de Catalunya i el que la fa única, és el protagonisme de les màquines en moviment i treballant. Com s’ha pogut constatar en les diferents edicions, l’espai de demostracions és un magnífic aparador de les millors i més noves propostes de la maquinària agrícola. Per això, l’Agro Alta Segarra s’ha convertit en la primera mostra de maquinària agrícola multi­marca i dinàmica de Catalunya.

En aquesta tercera edició, que es celebrarà el 31 d’agost i l’1 de setembre de 2018 - en el marc de la Festa Major-, hi participaran diferents marques comercials, sem­bradores de darrera generació, cubes, cultivadors, equips d’atomització i tractament fitosanitari i tot tipus de maquinària agrícola com polvoritzadors, remolcs i trituradores.

En paral·lel a les demostracions, el visitant tindrà l’oportunitat de passejar per una completa fira de productes i serveis dedicats a l’agricultura. S’hi podran trobar des de recanvis, maquinària auxiliar, drenatges agrícoles i maquinària agrícola estàti­ca, fins a pneumàtics, llavors, serveis agraris i in­formàtica de gestió.

Està previst que al llarg del matí del primer dia, es realitzin les jornades tècniques de conreu extensiu d’hivern dirigides als professionals del món agrari i organitzades pel Departament d’Agri­cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Unes xe­rrades que tenen lloc al restaurant La Bogart, on també es celebrarà un dinar de professionals.

El segon dia, el certamen s’obrirà al públic en general interessat i motivat pel món agrari i continuaran les demostracions.

 

AGRO ALTA SEGARRA