06 Març 2018Calaf viu la segona edició de l'Agro Alta Segarra durant la seva Festa Major


La consellera Meritxell Serret va inaugurar-la i va destacar la importància del relleu generacio­nal al sector

Calaf va acollir els passats 1 i 2 de setembre la segona edició de l’Agro Alta Segarra, on els pagesos van poder posar en funcionament la seva maquinària agrícola per demostrar la seva funcionalitat. L’Agro és una de les poques mostres de la Catalunya Central que comp­ta amb el factor afegit del dinamisme de les màquines. Enguany, l’Agro Alta Segarra ha aco­llit un total de 19 empreses, una de les quals portuguesa, convertint-se així, en internacional.

L’Agro Alta Segarra va gaudir de la presència de la consellera d’Agricultura, Rama­deria, Pesca i Alimentació, Meritxell Serret, que va inaugurar-la i va parlar amb diver­sos dels pagesos que exposaven maquinària. La consellera va posar en relleu la trans­cendència que té la mostra calafina en el relleu generacional en un sector com és l’agrícola. La membre parlamentària va afirmar que “l’Agro Alta Segarra ha d’afavorir l’in­terès dels joves perquè vegin que el primer sector és capdavanter, dinàmic i innovador”.

A la inauguració també va ser-hi l’alcalde de Calaf, Jordi Badia, que va confir­mar que l’Agro Alta Segarra tindrà continuïtat. A més, el batlle calafí va matisar que “Calaf és agrícola i el nostre futur social i econòmic passa per reconèixer-ho”.

Els pagesos i tots els visitants de l’Agro, a més de les demostracions de la maquinària agrària i l’exposició de productes també van poder participar a les jornades de conreu ex­tensiu d’hivern, que la Generalitat va traslladar a Calaf en motiu de la fira. S’hi van trac­tar temes d’actualitat, com són el pagament de la declaració única agrícola i l’asse­gurança agrària davant les condicions climàtiques d’aquest any. La Xarxa Televisió de televisions locals va acudir-hi per emetre, en directe, el seu programa “País Kilòmetre 0”.